Assamese: জিকাজৰী (ji.ka.jo.ri, IPA: zi.ka.zɔ.ɹi)
Contexts: General
[Proper Adj. , Common] a person whose aim is to save money and who finds it hard to spend money
অৰ্থকে মূল উদ্দেশ্য বুলি ভবা আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিবলৈ টান পোৱা ব্যক্তি
[IdeaID=4403 ] Contributed By: Anjali Sonowal (2008-11-30 14:24:39)
Synonyms and Equivalent Words:
English: niggard (ˈnɪgərd;নিগাৰ্ড), miser (ˈmaɪzər;মাইজাৰ),
Assamese: কৃপণ (kri.pon), কৰাইচ (ko.rais), বাঢ়ৈটোকা (ba.rhoi.to`.ka), চিকটা (si.ko.ta), অৰ্থগৃধু (or.tho.gri.dhu) , কটকিনা (kot.ki.na), টটাৰি (to.ta.ri), কিৰ্পিণ (kir.pin), বান্ধকানি (bandh.ka.ni), চিপা (si.pa), চিপিৰা (si.pi.ra), কাঠ-কুঠাৰ (kath-ku.thar), বান্ধ-কেৰেপ (bandh-ke.rep), কঞ্জুচ (kon.jus), আঁতকৰালী (a~t.ko.ra.li), গূ-পেৰেত (gu-pe.ret), ব্যয়কুণ্ঠ (byoy.kun.tho), বেতেৰি-চেপা (be.te.ri-se.pa), হাত-টান (hat-tan), মুঠি-টান (mu.thi-tan), বখিল (bo.khil), বজ্ৰবটালি (boj.ro.bo.ta.li), জলকেৰেপ (jol.ke.rep), কুটি-খোৱা (ku.ti-kho`.wa),
Dimasa: gejebroh, kaitiroh,
Hindi: कंजूस,
Nepali: लोभी, कन्जुस,
Tiwa: khustiya,
Deori: otun gei
Related Idea: